In bài này

        Nhằm tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ I năm học 2015-2016 và đề ra những phương hướng mục tiêu mới trong nhiệm kỳ II, năm học 2016-2017, được sự thống nhất của Hội Sinh viên Trường Đại học trà Vinh Câu lạc bộ Kỹ năng sống đã tổ chức Đại hội vào chiều ngày 10/11/2016.

       Tham dự đại hội có sư cô Sư Tuệ - Tịnh xá Ngọc Vinh, anh Phạm Quốc Khánh – Phó phòng Công tác Sinh viên – Học sinh, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đại học Trà Vinh, các anh, chị là Chi hội trưởng, Chi Hội phó các Chi Hội bạn cùng đông đảo các hội viên đơn vị nhà.

1479084700452 34499

      Trong nhiệm kỳ qua, các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức và hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được tổ chức với nhiều hình thức, góp phần đa dạng phong phú thêm các hoạt động phong trào của Câu lạc bộ. Đặt biệt với đặc thù là Câu lạc bộ rèn luyện về các kỹ năng mêm cho sinh viên Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, buổi tập huấn góp phần rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết.

1479084700719 34502

      Đại hội Câu lạc bộ cũng đã hiệp thương thống nhất Ban Chấp hành mới gồm 05 thành viên đủ đức đủ tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với các chức vụ  như sau: Anh Nguyễn Quốc Vinh – Chủ nhiệm; anh Nguyễn Phương Nam – P Chủ nhiệm;Chị Dương Thị Thu Hiền – Phó Chủ nhiệm; Anh Võ Chí Tâm; anh Nguyễn Văn Khỏe; chị Triệu Thị Thanh Xuân; chị Nguyễn Thị Hồng Tím giữ chức vụ thành viên BCN Câu lạc bộ..

     Trong Đại hội Câu Lạc bộ đã nhận được 01 giấy khen tập thể và 05 giấy khen cá nhân để khuyến khích tinh thần học tập và rèn luyện cho các thành viên Câu lạc bộ.