Tin tức - Sự kiện
Разработка и создание интернет магазина Joomla

Với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHTV triển khai thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” bám sát Hướng dẫn 08-HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” bám sát Hướng dẫn số 14-HD/ĐTN-TC-KT ngày 22/6/2018 của BCH Tỉnh đoàn Trà Vinh. Các đoàn cơ sở đã:

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình sinh viên, học sinh ở đơn vị.

Các đoàn cơ sở chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội zalo, facebook và trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: Tăng cường tiếp xúc cơ sở, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, sinh viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, nhóm, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tích cực đăng các tin bài “Người tốt việc tốt”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” …

1. BA CHU DONG NAM 2022

Hoạt động tình nguyện của Thanh niên

Các đoàn cơ sở đều có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi nhận xét đánh giá hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn …

Các đoàn cơ sở chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt sinh viên dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch hỗ trợ (xin học bổng, vận động quyên góp …) các trường hợp đó vượt qua khó khăn tiếp tục học tập tốt.

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, các đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với lãnh đạo để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo nhà Trường và của đoàn cấp trên; chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên; chủ động tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, gắn sinh nhật đoàn viên vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dã ngoại, về nguồn, sinh hoạt kỹ năng …làm cơ sở cộng điểm rèn luyện trong từng học kỳ cho từng đoàn viên.

2. BA CHU DONG NAM 2022

 

4. BA CHU DONG 2022

Hình ảnh tập huấn kỹ năng, sinh hoạt cho ĐVTN

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Chủ động tham mưu lãnh đạo cấp ủy về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt công tác Đoàn, đặc biệt là cấp ủy Đảng.

Chủ động tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại đơn vị, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

3. BA CHU DONG NAM 2022

Đoàn viên ưu tú được Đoàn khoa Quản lý Nhà nước, Quản trị Văn phòng giới thiệu kết nạp Đảng năm 2022

Kết quả thực hiện trong năm học 2021 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh công nhận 11/11 Đoàn cơ sở thuộc Đoàn trường Đại học Trà Vinh được công nhận danh hiệu đoàn cơ sở "3 chủ động".

SINH VIÊN 5 TỐT

sv 5 tot

HỘI SINH VIÊN

hsv

ĐOÀN THANH NIÊN

hsv

TUỔI TRẺ TRÀ VINH

TINH DOAN

FACEBOOK ĐOÀN - HỘI TVU

facebook

LƯỢT TRUY CẬP

73316
Hôm nayHôm nay44
Tuần nàyTuần này130
Tháng nàyTháng này44
Số khách trực tuyến 5