Tin tức - Sự kiện
Разработка и создание интернет магазина Joomla

Sáng ngày 19/8/2022, tại Hội trường E21.105, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức lớp tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Trường về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

2. tuyen truyen luat thanh nen 2022

Tại lớp tập huấn, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được nghe, trao đổi về các quy định, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thanh niên, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân đối với thanh niên; quản lý nhà nước về thanh niên; tìm hiểu 08 điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 so với Luật Thanh niên năm 2005 và các giải pháp áp dụng chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác phong trào thanh niên tại Nhà Trường. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn được tuyên truyền Quyết định số 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, với chiến lược đưa ra 06 mục tiêu, cụ thể: 

Mục tiêu 1: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

Mục tiêu 2: Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. tuyen truyen luat thanh nien 2022

Lớp tập huấn còn góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức về công tác thanh niên; đồng thời, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ, nắm bắt tình hình thông tin dư luận của đoàn viên thanh niên tạo môi trường giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong Nhà Trường. Thông qua đó Lớp tập huấn đã cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Trường về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cho 03 báo cáo viên cấp tỉnh, 11 báo cáo viên cấp huyện, 295 báo cáo viên cấp cơ sở (đạt 100%).

SINH VIÊN 5 TỐT

sv 5 tot

HỘI SINH VIÊN

hsv

ĐOÀN THANH NIÊN

hsv

TUỔI TRẺ TRÀ VINH

TINH DOAN

FACEBOOK ĐOÀN - HỘI TVU

facebook

LƯỢT TRUY CẬP

73314
Hôm nayHôm nay42
Tuần nàyTuần này128
Tháng nàyTháng này42
Số khách trực tuyến 8