Tin tức - Sự kiện
Разработка и создание интернет магазина Joomla

       Ngày 06/6/2022, tại phòng họp 4, Khu hiệu bộ, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp và văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị có sự tham gia của Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường; Ban Thường vụ các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường.

1.hoinghilayykien

         Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh lần thứ IX, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 về các nội dung: Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Đại học Trà Vinh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, trên các mặt công tác; Các phương thức mới, mang lại hiệu quả trong công tác Đoàn được các cấp bộ đoàn thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; Những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, khẩu hiệu hành động; một số chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ; đề án dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ; Việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với chủ trương của Đảng, tình hình công tác đoàn trong tỉnh.

 2.hoinghilayykien

          Đa số các đồng chí tham dự hội nghị đồng thuận, nhất trí cao với dự thảo các báo cáo chính trị. Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh lần thứ IX, 18 ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII

3.hoinghilayykien

         Ban thường vụ Đoàn Trường đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các đồng chí tham dự hội nghị để hoàn thiện báo cáo chính trị của Đoàn trường và tổng hợp báo cáo về Đoàn cấp trên đối với các góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn.

4.hoinghilayykien

SINH VIÊN 5 TỐT

sv 5 tot

HỘI SINH VIÊN

hsv

ĐOÀN THANH NIÊN

hsv

TUỔI TRẺ TRÀ VINH

TINH DOAN

FACEBOOK ĐOÀN - HỘI TVU

facebook

LƯỢT TRUY CẬP

73313
Hôm nayHôm nay41
Tuần nàyTuần này127
Tháng nàyTháng này41
Số khách trực tuyến 6