Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

HỘI SINH VIÊN – KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

***

Số: 63-KHPH/HSV-KHCB

  

  Trà Vinh, ngày 07 tháng 12 năm 2016   

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm

 ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

 (09/01/1950-09/01/2017)

 
   

 

Nhằm kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Sinh viên – Học sinh (09/01/1950 – 09/01/2017);

Căn cứ chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên – học sinh Trường Đại học Trà Vinh năm học 2015– 2016;

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Khoa Khoa học Cơ bản năm học 2016 - 2017;

BCH Hội Sinh trường Đại học Trà Vinh phối hợp Khoa Khoa học Cơ bản xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-     Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2017), nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về truyền thống hào hùng của thế hệ HS-SV đã hy sinh với những chiến công vẻ vang; đồng thời nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ học đường từ đó ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của nhà trường ngày càng phát triển;

-     Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mang tính thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và rèn luyện kỹ năng, sức khỏe cho Hội viên, sinh viên;

-     Tham gia tích cực mọi hoạt động với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết, mở rộng quan hệ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác;       

II. NỘI DUNG:

* Hoạt động cấp tỉnh: tham gia Hội thao truyền thống cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2016) tại Trường Đại học Trà Vinh bao gồm:

1. Giải Cầu lông sinh viên – học sinh.

2. Giải bóng đá nữ sinh viên – học sinh.

* Hoạt động cấp Trường:

1. Tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về lịch sử, truyền thống, phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam thông qua hệ thống bản tin, phát thanh, băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi hội, chi đoàn,…

2. Tổ chức đảm nhận công trình phần việc thanh niên, các đợt thi đua nhằm tạo ý thức cho sinh viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường; chỉ đạo các chi hội thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; tổ chức phối hợp, vận động các suất học bổng trao tặng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu mỗi chi hội đảm nhận ít nhất một phần việc tình nguyện chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

3. Tổ chức cuộc thi nhảy Flashmod.

3. Tổ chức giải điền kinh cự li 100m nam, 100m nữ cho các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc và các Đoàn cơ sở thuộc Đoàn trường.

  1. Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam - nữ.

5. Tổ chức Mittinh chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2017) và trao giải các nội dung thi đấu.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

* Hoạt động Hội thao cấp tỉnh:

1. Giải cầu lông sinh viên – học sinh: Khai mạc vào lúc 7g00 ngày 25/12/2016 tại Câu lạc bộ thể thao Trung Ngọc.

2. Giải bóng đá nữ giáo viên, sinh viên – học sinh: khai mạc vào lúc 7g00 ngày 25/12/2016 tại Câu lạc bộ thể thao Trung Ngọc.

* Hoạt động cấp Trường:

1.Cuộc thi nhảy Flashmod: bắt đầu lúc 15g00 ngày 03 và 04/01/2017 tại sân thể dục khu I.

2. Giải điền kinh: bắt đầu 6g00 ngày 05 và 06/01/2017 tại sân thể dục khu I.

3. Giải cầu lông:

-     Khai mạc: lúc 7g30 ngày 17/12/2016 tại Câu lạc bộ thể thao Trung Ngọc

-     Thi đấu: từ 08g00 ngày 17/12/2016 tại Câu lạc bộ thể thao Trung Ngọc

-     Họp bóc thăm thi đấu: lúc 14g30 ngày 15/12/2016 tại Văn phòng Đoàn – Hội.

4. Tổ chức minhtinh chào mừng ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam: vào lúc 18h30 ngày 09/01/2017 tại Sảnh Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Khu I Trường Đại học Trà Vinh.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Hoạt động Hội thao cấp tỉnh: Hội Sinh viên Trường tham gia hoạt động Hội thao cấp tỉnh, tuyển chọn vận động viên cầu lông và đội tuyển bóng đá nữ giáo viên, sinh viên – học sinh để tham gia hoạt động cấp tỉnh

2. Hoạt động cấp Trường: đối tượng là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Trà Vinh, không bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Số lượng:

-     Hoạt động cấp tỉnh (theo thể lệ quy định)

-     Hoạt động cấp Trường: không giới hạn số lượng tham gia

V. THỂ LỆ (có thể lệ riêng kèm theo)

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ: (Hội Sinh viên Trường lập dự trù kinh phí trình Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch - Tài vụ phê duyệt)

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên Trường:

-     Chịu trách nhiệm lập kế hoạch trình Ban Giám Hiệu, Phòng Kế hoạch – Tài vụ xem xét hỗ trợ kinh phí;

-     Liên hệ, phối hợp với Tỉnh đoàn, các Đoàn Trường CĐ, TCCN, THTP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện;

-     Thành lập Ban Tổ chức, phân công Tổ Trọng tài, thư ký, phục vụ cơ sở vật chất để điều hành các hoạt động;

-     Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị hỗ trợ về cơ sở vật chất (bàn, ghế, bình hoa, bục phát biểu cho đêm Mittinh,….);

-     Phối hợp Khoa Nông nghiệp Thủy sản hỗ trợ về địa điểm Sảnh khoa để tổ chức đêm văn nghệ truyền thống;

-     Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài vụ thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí theo quy định.

-     Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng hỗ trợ thông tin, tuyên truyền, chụp ảnh, đưa tin lên Website Trường.

2. Đối với Khoa Khoa học Cơ bản:

-     Phụ trách công tác chuyên môn, hướng dẫn vận động viên giải cầu lông và đội tuyển bóng đá nữ giáo viên, sinh viên – học sinh cấp tỉnh.

-     Phụ trách công tác chuyên môn và trọng tài cho giải điền kinh và giải cầu lông cấp Trường.

2. Các Đoàn cơ sở, Chi hội Sinh viên, Câu lạc bộ:

 Căn cứ Kế hoạch và thể lệ của Hội Sinh viên Trường, các Đoàn cơ sở, Chi hội Sinh viên, CLB trực thuộc tích cực triển khai và tổ chức tập luyện, tham gia tích cực các hoạt động theo yêu cầu đã đề ra.

Việc dự thi và thành tích đạt được của Chi đoàn, Chi hội Sinh viên được tính điểm rèn luyện đối với sinh viên và tính điểm thi đua đối với Chi đoàn theo quy định hiện hành.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017), kính trình đến Ban Giám hiệu, Phòng Kế hoạch – Tài vụ xem xét phê duyệt.

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Thi Trần Anh Tuấn

TM. BCH HSV TRƯỜNG                                                                                                  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Thị Thúy Hằng

 
KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Trọng

Nơi nhận:

-    Đảng uỷ (b/c);

-    BGH (T/q);

-    TW HSV VN (b/c);

-    Tỉnh đoàn Trà Vinh (B/c);

-    Các đơn vị phối hợp;

-    Các Đoàn cơ sở; CHSV, CLB;

-    Lưu: HSV.

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn