Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số: 65/HSV

V/v đăng ký dự thi cuộc thi nhảy Flashmod, giải điền kinh sinh viên – học sinh và phân bổ lực lượng Hội viên tham dự Mittinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017)

Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

 

Kính gửi:

-     Các Chi hội Sinh viên và Câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên Trường;

-     Các Đoàn Khoa và Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Trường.

 

Căn cứ kế hoạch số: 63 – KHPH/HSV ngày 07/12/2016 của Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh và Khoa Khoa học Cơ bản về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017);

Căn cứ vào chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên – học sinh năm học 2016 – 2017;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh thông tin về việc đăng ký dự thi cuộc thi nhảy Flashmod, giải điền kinh sinh viên – học sinh và phân bổ lực lượng Hội viên tham dự Mittinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017), cụ thể như sau:

  1. Thời hạn đăng ký dự thi cuộc thi nhảy Flashmod và giải điền kinh sinh viên – học sinh:

-     Cuộc thi nhảy Flashmod: các đơn vị đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội, gặp đ/c Phạm Lê Phương Thảo, thời gian đăng ký đến hết 17g00 ngày 23/12/2016.

-     Giải điền kinh sinh viên – học sinh: các đơn vị lập danh sách Hội viên, Đoàn viên tham gia và gửi về Văn phòng Đoàn – Hội, gặp đ/c Phạm Lê Phương Thảo, thời gian đăng ký đến hết 17g00 ngày 23/12/2016.

* Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký sau thời gian quy định nêu trên.

  1. Phân bổ lực lượng Hội viên tham dự Mittinh kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017) :
TT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 CHSV Tiểu Cần 40  
2 CHSV Thành phố Trà Vinh 40  
3 CHSV Cầu Ngang 40  
4 CHSV Liên tỉnh 60  
5 CHSV Duyên Hải 40  
6 CHSV Thị xã Duyên Hải 40  
7 CHSV Càng Long 40  
8 CHSV Châu Thành 40  
9 CHSV Cầu Kè 40  
10 CHSV Trà Cú 40  
11 CLB Kỹ năng sống 40  
12 CLB Võ thuật Taekwondo 20  
13 Tất cả sinh viên – học sinh đạt giải trong cuộc thi nhảy Flashmod, giải điền kinh, giải cầu lông sinh viên – học sinh và sinh viên – học sinh đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt” cấp Trường

Các đơn vị đăng ký và lập danh sách Hội viên tham dự mittinh bằng văn bản giấy gửi về Văn phòng Đoàn – Hội, gặp đ/c Phạm Lê Phương Thảo, đồng thời phải gửi qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17g00 ngày 30/12/2016 (thứ 6) và phải đảm bảo số lượng Hội viên tham dự.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các Chi hội Sinh viên và Câu lạc bộ trực thuộc thực hiện đúng tinh thần công văn này.                         

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu: HSV.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hồ Thị Thúy Hằng

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn