Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày  17 tháng 10 năm 2016

                 Số:    68   /TB-ĐTN

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra tổng kết công tác Đoàn

và phong trào sinh viên, học sinh, năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào Kế hoạch số: 46/KH-UBKT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy Ban kiểm tra Đoàn Trường Đại học Trà Vinh, về việc triển khai kiểm tra tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh, năm học 2015 – 2016;

BCH Đoàn trường Đại học Trà Vinh thông báo kết quả kiểm tra tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh, năm học 2015 – 2016 như sau:       

Stt ĐOÀN CƠ SỞ Tổng điểm Xếp loại
Đoàn khoa Sư phạm 117 Vững mạnh
Đoàn Khoa Kinh tế, Luật 120 Vững mạnh
Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản 112 Vững mạnh
Đoàn trường Thực hành sư phạm 118 Vững mạnh
Đoàn Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 115 Vững mạnh
Đoàn Cơ sở Cán bộ - Giáo viên 110 Vững mạnh
Đoàn khoa Y – Dược 118 Vững mạnh
Đoàn khoa Ngôn ngữ VHNT Khmer Nam bộ 112 Vững mạnh
Đoàn khoa QTVP – VNH – TV 111 Vững mạnh
Đoàn khoa Ngoại ngữ 118 Vững mạnh
Đoàn khoa HHUD – Dự bị đại học 108 Tiên Tiến

Trên đây là kết quả kiểm tra tổng kết công tác Đoàn và phong trào sinh viên, học sinh, năm học 2015 – 2016 của các đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường Đại học Trà Vinh.

 

 

        Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (b/c);

- BTV; BTNTH Tỉnh đoàn (b/c)

- Các Chi bộ (P/h)

- BTV Đoàn trường;

- Các đoàn CS trực thuộc;

             - Lưu: VT

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

                               (Đã ký)

Tiêu Cẩm Anh

Tải file tại đây

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn