Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:  42  -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ Khai giảng

 năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân Sinh viên khóa 2016

          - Căn cứ chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên học sinh trường năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn – Hội Trường Đại học Trà Vinh;

- Căn cứ kết quả trúng tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh khóa 2016;

- Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón tân sinh viên khóa 2016; Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Trà Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân sinh viên khóa 2016 cụ thể như sau:

I. Mục đích và yêu cầu:

- Thiết thực lập thành tích chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017, Chào đón Tân sinh viên khóa 2016 Trường Đại học Trà Vinh.

- Nhằm giúp cho tân sinh viên khóa 2016 hiểu rõ hơn về trường Đại học Trà Vinh, về lịch sử, quá trình hình thành của nhà trường cũng như những phương châm, chiến lược phát triển nhà trường trong năm học mới;

-  Nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ nói chung và phong trào văn nghệ, rèn luyện kỹ năng của các tân sinh viên khóa 2016 nói riêng. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sinh viên và duy trì phong trào văn nghệ, rèn luyện kỹ năng nhằm phục vụ tốt cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Tăng cường sự gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của các tân sinh viên khóa 2016, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong tập thể sinh viên. Thông qua hoạt động trò chơi dân gian, văn nghệ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên mới về tổ chức Đoàn TN - Hội Sinh viên.

- Các hoạt động phải mang tính thiết thực, có ý nghĩa đối với đoàn viên, hội viên sinh viên và trên tinh thần tiết kiệm.

II. Thành phần, số lượng:

-              Các Tân sinh viên khóa 2016 và đại diện đoàn viên, hội viên ưu tú khóa cũ.

-     Đại diện các Nhà tài trợ, lãnh đạo Ban Giám hiệu Trường; các Phòng, Khoa, Trung tâm có liên quan; Khối đoàn thể: BTV Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên Trường, Ban Quản lý Ký túc xá, Ban Giới và Dân tộc, BCH Các Đoàn cơ sở, Chi hội Sinh viên, Câu lạc bộ trực thuộc.

-             Số lượng: dự kiến 1000 người

III. Nội dung:

1/Tổ chức Chương trình văn nghệ chào đón Tân Sinh viên:

-  Từ 18g30 đến 21 giờ ngày 9/10/2015 tạisảnh khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Khu I, Trường ĐH Trà Vinh.

-  Các tiết mục văn nghệ ca, múa, biểu diễn nhạc cụ, nhảy, thời trang sáng tạo ấn tượng,… chủ đề Ca ngợi về Đảng, quê hương đất nước, thầy cô, sinh viên, học sinh; các ca khúc cách mạng, về quê hương Trà Vinh, tình yêu đôi lứa trong lao động sản xuất, trong sáng, lành mạnh, lồng ghép với các tiết mục hiện đại, trẻ trung, sôi động phù hợp với môi trường sinh viên.

-  Đặc biệt chương trình có phần tiếp lửa ôn lại truyền thống về lịch sử phát triển của nhà trường, trao học bổng cho sinh viên (nếu có).

-  Bên cạnh đó, mời gọi các tình nguyện viên quốc tế, cựu sinh viên, tân sinh viên và du học sinh Campuchia, sinh viên đang theo học tại trường cùng tham gia biểu diễn trong chương trình.

Tổng cộng chương trình dự kiến có 15 - 20 tiết mục.

2/ Tổ chức ngày hội chào đón tân sinh viên: Từ 9g đến 11g ngày 10/10/2016 tại Khu I, Trường ĐH Trà Vinh (hoạt động sau khi kết thúc chương trình Lễ Khai giảng)

BCH Đoàn trường chỉ đạo cho các đoàn khoa, chi hội Sinh viên chủ động hỗ trợ tích cực các hoạt động trò chơi, khu ẩm thực nhằm rèn luyện kỹ năng sống trong sinh viên như: Các trò chơi vận động, TeamBuilding, các trò chơi rèn luyện kỹ năng sống.

IV. Kinh phí thực hiện:

Ban Chấp hành Đoàn Trường tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu về chủ trương, phương thức tổ chức; Phối hợp với các đơn vị tổ chức trao các suất học bổng cho sinh viên, xin nguồn kinh phí cho giải thưởng trò chơi, chương trình đêm văn nghệ. Đoàn Trường kính đề nghị Ban Giám hiệu phê duyệt kinh phí để tổ chức các hoạt động(có bảng kinh phí kèm theo).

V. Biện pháp thực hiện:

 - BCH Đoàn Trường lập Kế hoạch, dự trù kinh phí xin ý kiến Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Phòng Kế hoạch – Tài vụ;

- Chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản chương trình, duyệt nội dung các tiết mục văn nghệ cấp Trường, thể lệ trò chơi thông qua BTV Đoàn Trường, tham mưu xin ý kiến Ban Giám hiệu Trường.

-  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường phối hợp với Phòng công tác Sinh viên – Học sinh, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Truyền thông và Quảng bá cộng đồng, các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức và thực hiện.

       Để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp, BCH Đoàn - Hội phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức và chỉ đạo các Đoàn cơ sở, Chi hội Sinh viên trực thuộc triển khai một số công việc cụ thể sau: 

* Phòng Hành chính – Tổ chức: Hỗ trợ công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

* Phòng Quản trị - Thiết bị: Hỗ trợ cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, sắp xếp bàn ghế cho đại biểu và sinh viên tham dự, khăn trải bàn, hoa để bàn, bụt phát biểu trong đêm văn nghệ chào đón Tân sinh viên.

* Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh: Hỗ trợ thông báo, điều động sinh viên khóa 2016; hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên (nếu có); xét chọn 02 tiết mục văn nghệ từ tân sinh viên.

* Ban quản lý Ký túc xá: xét chọn 02 tiết mục văn nghệ từ du học sinh Campuchia.

* Phòng hợp tác quốc tế: xét chon 01 tiết mục văn nghệ từ các tình nguyện viên quốc tế.

* Ban liên lạc Hội cựu sinh viên: xét chon 01 tiết mục văn nghệ tham gia giao lưu trong chương trình.

* Các Đoàn Khoa, TT, CLB trực thuộc, Chi hội sinh viên trực thuộc:

 + Đoàn Khoa trực thuộc tuyển chọn 01 tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất của đơn vị mình để tham gia biểu diễn trong chương trình văn nghệ Chào đón Tân sinh viên. Danh sách các tiết mục văn nghệ, nhạc beat của các đơn vị gửi cho Văn Phòng Đoàn trường trước 16h00 ngày 7/10/2016 qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 + Các Đoàn Khoa thông báo và huy động sinh viên của đơn vị mình (đặc biệt là các bạn tân sinh viên Khóa 2016) biết và tham gia chương trình.

 + Các Đoàn khoa tích cực chủ động trong việc tham mưu với lãnh đạo khoa, hỗ trợ khoa mình tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động chào đón tân sinh viên.

 + Các Chi hội, CLB kết hợp cùng các Đoàn khoa tổ chức các hoạt động đồng thời giới thiệu và vận động sinh viên khóa mới tham gia tìm hiểu về hoạt động của Chi hội, CLB.

 + Các Đoàn Khoa, TT, CLB trực thuộc, Chi hội sinh viên trực thuộc tham gia và hổ trợ các hoạt động của Đoàn trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân Sinh viên khóa 2016. Kính trình đến Đảng uỷ, Ban Giám hiệu trường xem xét.

                         BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhận:

-  Đảng ủy, BGH (T/q);

-  P. HC-TC (p/h);

-  P. KH-TV (p/h);

-  P. CT SVHS, P.QTTB (p/h);

- Các Đoàn CS, CHSV, CLB trực thuộc (t/h);

- Lưu: VPĐ-H.

TM. BTVĐOÀNTRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

(Đã ký)

Hồ Thị Thúy Hằng

 

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn