Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:      /ĐTN

“V/v triệu tập đại biểu tham dự buổi gặp gỡ, làm việc giữa Đảng ủy với các tổ chức Đoàn thể”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

  

             Kính gửi:   -  BCH Đoàn Trường, BTK Hội Sinh viên Trường;

                                - Các Đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ vào Kế hoạch số: 25 KH/ĐU ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Đảng ủy trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức buổi gặp gỡ và làm việc giữa Đảng ủy nhà Trường với các tổ chức Đoàn thể;

Nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của accs Đoàn thể, qua đó đề ra các định hướng, uốn nắn trong chỉ đạo thực hiện, tổ chức phong trào hoạt động ngày càng hiệu quả. BTV đoàn trường gửi công văn về việc triệu tập đại biểu như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- BCH Đoàn Trường;

- BTK hội sinh viên trường;

- Bí thư hoặc phó bí thư các đoàn cơ sở trực thuộc;

- Mỗi đoàn cơ sở chọn 02 bí thư chi đoàn lớp tham dự.

   II. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Lúc 8h giờ 00 phút, ngày 11/10/2016 (Thứ ba)

- Địa điểm:  Workshop IV, khu I, Trường Đại học Trà Vinh

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

-   Trang phục: trang phục theo quy định của nhà trường.

      Đề nghị các đơn vị triển khai sâu rộng trong đơn vị mình và thực hiện theo đúng tinh thần công văn.

                                                                        TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                      BÍ THƯ

Nơi nhận:

- CácĐoàn cơ sở,

- Lưu VP Đoàn.

                                                                                    Nguyễn Phi Công

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn