Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

 

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:     /ĐTN

“V/v Phân bổ lực lượng tham dự chương trình văn nghệ chào mùng lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân Sinh viên khóa 2016 ”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2016

             Kính gửi:   Các Đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ vào Kế hoạch số: 42 KH/ĐTN ngày 16 tháng 9 năm 2016 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân Sinh viên khóa 2016;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên học sinh trường năm học 2016 – 2017 của BCH Đoàn – Hội Trường Đại học Trà Vinh, Ban Thường vụ Đoàn Trường phân bổ lực lượng tham dự chương trình văn nghệ chào mùng lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 và chào đón Tân Sinh viên khóa 2016 cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ: Tổng cộng 1100 đồng chí

  - Đoàn khoa Kinh tế - Luật : 200 đồng chí.

  - Đoàn khoa Ngoại ngữ: 100 đồng chí

  - Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ: 100 đồng chí.

  - Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản: 100 đồng chí.

  - Đoàn khoa NN VHNT Khmer Nam bộ: 150 đồng chí

  - Đoàn khoa Hóa học Ứng dụng và Dự bị Đại học: 50 đồng chí.

  - Đoàn Khoa QTVP –  VNH – Thư viện: 100 đồng chí.

  - Đoàn Khoa Y – Dược: 200 đồng chí.

 - Đoàn khoa Sư phạm: 100 đồng chí.

* Lưu ý: các đoàn cơ sở triển khai sâu rộng đến sinh viên khóa mới và ưu tiên phân bổ lực lượng về các chi đoàn khóa 2016.

   II. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 09/10/2016 (Chủ nhật)

- Địa điểm:  Sảnh Khoa Nông nghiệp Thủy sản, Khu 1 Trường Đại học,Trà Vinh

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

-   Trang phục: Sinh viên mặc trang phục theo quy định của nhà trường.

           Các Đoàn cơ sở trực thuộc gửi danh sách đăng ký tham dự về Văn phòng  Đoàn, Hội Trường Đại học Trà Vinh trước ngày 8/10/2016. Chi tiết liên hệ: Phạm Lê Phương Thảo, điện thoại: 0974018444, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

            Đề nghị các đơn vị triển khai sâu rộng đến từng sinh viên và cử cán bộ kiểm tra giám sát sinh viên dự theo qui định.

 

 

Nơi nhận:

- CácĐoàn cơ sở,

- Lưu VP Đoàn.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 BÍ THƯ

 

  (Đã ký)

Nguyễn Phi Công

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn