Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số: 71 - ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    

Trà Vinh, ngày 09 tháng 11 năm 2016

V/v tổ chức vận động trong lực lượng sinh viên – học sinh toàn Trường ủng hộ cán bộ nhà giáo, người lao động, học sinh các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra  

Kính gửi: BCH các Đoàn cơ sở và Câu lạc bộ trực thuộc

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên – học sinh năm học 2015 – 2016 của BCH Đoàn Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ công văn liên tịch số: 5187/LT - BGDĐT – CĐGDVN ngày 18/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ủng hộ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra;

Căn cứ tờ trình số: 47-TTr/ĐTN ngày 07/11/2016 của Đoàn Trường Đại học Trà Vinh về việc xin chủ trương tổ chức vận động trong lực lượng sinh viên – học sinh toàn Trường ủng hộ cán bộ nhà giáo, người lao động, học sinh các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra,

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tổ chức vận động trong lực lượng sinh viên – học sinh toàn Trường ủng hộ cán bộ nhà giáo, người lao động, học sinh các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên tinh thần tự nguyện của sinh viên trong khoảng thời gian: từ 09/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016. Toàn bộ số tiền vận động được Đoàn Trường sẽ chuyển đến Công đoàn Giáo dục Việt Nam để ủng hộ cho các địa chỉ, các cá nhân đang cần sự giúp đỡ tại các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các Đoàn cơ sở và Câu lạc bộ trực thuộc nộp kinh phí vận động về Văn phòng Đoàn – Hội đến hết ngày 01/12/2016, cụ thể:

-     Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội tại dãy C6 (cạnh văn phòng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ)

-     Người liên hệ: đ/c Võ Tín Di

-     Điện thoại: 0743.855246 - 127

Để thực hiện việc hỗ trợ, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Trà Vinh đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn cơ sở và Câu lạc bộ trực thuộc phổ biến và kêu gọi Đoàn viên tham gia ủng hộ.

                         

  Nơi nhận:

        - Như trên;

        - Lưu: ĐTN.

TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nguyễn Phi Công

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn