Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:   79 /ĐTN

“V/v Phân bổ lực lượng tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

  

    

Kính gửi:      Các Đoàn cơ sở trực thuộc

          Căn cứ vào Kế hoạch số: 288 - KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Tỉnh đoàn Trà Vinh v/v tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017;

Ban Thường vụ Đoàn Trường phân bổ lực lượng tham dự cụ thể như sau:

  1. SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ:

                  1. Lực lượng tham dự lễ: Tổng cộng 300 đồng chí

  - Đoàn khoa Kinh tế - Luật : 80 đồng chí.

  - Đoàn khoa Ngoại ngữ: 20 đồng chí.

  - Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ: 20 đồng chí.

  - Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản: 20 đồng chí.

  - Đoàn khoa NN VHNT Khmer Nam bộ: 20 đồng chí.

  - Đoàn khoa Hóa học Ứng dụng và Dự bị Đại học: 20 đồng chí.

  - Đoàn Khoa QTVP –  VNH – Thư viện: 20 đồng chí.

  - Đoàn Khoa Y – Dược: 80 đồng chí.

  - Đoàn khoa Sư phạm: 20 đồng chí.

   II. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Lúc 6 giờ 00 phút, ngày 25/02/2017

- Địa điểm:  Đền thờ Bác Hồ, xã Long Đức, Thành Phố Trà Vinh.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

-   Trang phục: Sinh viên mặc áo Thanh niên Việt Nambỏ áo vào quần, mang giày hoặc dép quay hậu.

           Các Đoàn cơ sở trực thuộc gửi danh sách đăng ký tham dự về Văn phòng  Đoàn, Hội Trường Đại học Trà Vinh trước ngày 24/02/2017. Chi tiết liên hệ: Phạm Lê Phương Thảo, điện thoại: 0974018444, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

            Đề nghị các đơn vị triển khai sâu rộng đến từng sinh viên và cử cán bộ kiểm tra giám sát sinh viên dự theo qui định để có đầy đủ minh chứng xác nhận và quy đổi ngày Công tác xã hội.

 

 

Nơi nhận:

- CácĐoàn cơ sở,

- Lưu VP Đoàn.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 Q. BÍ THƯ

 

  

Hồ Thị Thúy Hằng

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn