Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

                TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

    BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:  78 - TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp   tích cực trong phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2016

 

Kính gửi: Các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường.

Căn cứ  Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, được ban hành theo Quyết định số 139/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2009 của Ban Chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện;

Căn cứ vào ý kiến của Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Trà Vinh về việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các Đoàn cơ sở trực thuộc về việc lập danh sách các tập thể và cá nhân đủ điều kiện xét khen thưởng như sau:

           1. Khen thưởng tập thể: BTV Đoàn trường họp và thống nhất chọn tập thể là các Đoàn cơ sở có đóng góp tích cực trong công tác hiến máu, tổ chức hiến máu, và  thực hiện công tác hiến máu vượt chỉ tiêu Đoàn trường đề ra.

   2. Khen thưởng cá nhân: (Đoàn Trường phân bổ chỉ tiêu mỗi Đoàn cơ sở tối đa 2 ĐVTN/ đơn vị)

     Đoàn cơ sở căn cứ thông báo của Đoàn trường họp xét các cá nhân thuộc đơn vị được Ban thường vụ Đoàn trường khen thưởng phải đảm bảo một trong các điều kiện dưới đây:

- Tích cực tham gia hiến máu, tuyên truyền vận động hiến máu, hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức hiến máu tại Trường và các đơn vị khác tổ chức.

- Các cá nhân có từ 5 lần hiến máu trở lên (cụ thể 5 lần, 10 lần, 15 lần…)  và chưa từng nhận khen thưởng về công tác hiến máu trùng với số lần hiến máu trong các năm trước.

* Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/02/2017 (thứ hai).

* Thủ tục:

- Cá nhân: nộp bảng báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân về công tác hiến máu trong năm 2016 và gửi kèm theo minh chứng hoạt động.(photo giấy chứng nhận hiến máu)

- Đoàn cơ sở:  Tổng hợp danh sách thuộc đơn vị gửi về đoàn Trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn cơ sở kịp thời thông báo đến các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị để lập danh gửi Đoàn trường tổng hợp theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

         - Như kg;

         - Lưu VP Đoàn – Hội.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

Tiêu Cẩm Anh

                                               

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn