Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Tất cả bài viết

TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH

  BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

***

Số:   04 -  KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Trà Vinh, ngày  13 tháng 02  năm 2017 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1, năm học 2016 - 2017, tổ chức chương trình Tọa đàm “Những vấn đề về công tác hiến máu tình nguyện” kết hợp khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện cấp Trường năm 2016

    

       Căn cứ vào Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Sinh viên, Học sinh Trường Đại học Trà Vinh năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1, năm học 2016 - 2017, tổ chức chương trình Tọa đàm “Những vấn đề về công tác hiến máu tình nguyện” kết hợp khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện cấp Trường năm 2016như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Góp phần nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” trong toàn thể đoàn viên thanh niên trong Nhà trường.

- Thực hiện phương châm: “Một giọt máu cứu một người” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ đề ra.

- Công tác tổ chức đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo đoàn viên thanh niên trong Nhà trường tham gia.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

      - Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Trà Vinh tổ chức phát động trong toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn trường tham gia hiến máu tình nguyện.

     - Tổ chức chương trình tọa đàm “Những vấn đề về công tác hiến máu tình nguyện” kết hợp khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện cấp Trường.

  - Ban tổ chức phối hợp cùng Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện huyết học truyền máu Cần Thơ để tiếp nhận máu.

  III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng:

- Vận động trong toàn thể công chức, viên chức Nhà trường.

- Đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ các Đoàn cơ sở trực thuộc  Đoàn trường.

-   Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khoẻ và các điều kiện khác mà Trung tâm hiến máu đưa ra (Nam từ 50 kg trở lên, nữ từ 45 kg trở lên và có tình trạng sức khoẻ tốt).

2. Chỉ  tiêu vận động:  Chỉ tiêu vận động: 350 người . Trong đó:

- Đoàn Cơ sở Cán bộ Giáo viên:                             15 người đăng ký.

- Đoàn khoa Kinh tế, Luật:                                     70 người đăng ký.

- Đoàn khoa Ngoại ngữ:                                         25 người đăng ký.

- Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ:                                45 người đăng ký.

- Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản:                            45 người đăng ký.

- Đoàn khoa Ngôn ngữ VHNT Khmer Nam bộ:     35 người đăng ký.

- Đoàn khoa Sư phạm:                                           05 người đăng ký.

- Đoàn khoa Y – Dược:                                          80 người đăng ký.

- Đoàn khoa Hoá học Ứng dụng và Dự bị đại học:          10 người đăng ký.

- Đoàn khoa QTVP – VNH – Thư viện:                 15 người đăng ký.

- Đoàn trường thực hành Sư phạm:                                  05 người đăng ký

(Khuyến khích các Đoàn cơ sở vận động vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra)

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

     1. Hoạt động hiến máu:

  - Đợt 1:

+ Gồm các Đoàn cơ sở: Đoàn Cơ sở Cán bộ Giáo viên, Đoàn khoa Kinh tế, Luật,  Đoàn khoa ngoại ngữ, Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ và Đoàn trường Thực hành sư phạm.

+ Thời gian: lúc 7 giờ 00 phút, ngày 02/03/2017(Thứ Năm).

+ Địa điểm: Giảng đường 02, khu I. trường Đại học Trà Vinh

- Đợt 2:

+ Gồm các Đoàn cơ sở: Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Đoàn khoa Ngôn ngữ VHNT Khmer Nam bộ, Đoàn khoa Sư phạm, Đoàn khoa Y – Dược, Đoàn khoa Hoá học Ứng dụng và Dự bị đại học và Đoàn khoa Quản trị văn phòng - Việt Nam học – Thư viện.

+ Thời gian: lúc 9 giờ 00 phút, ngày 02/03/2017(Thứ Năm).

+ Địa điểm: Giảng đường 02, khu I. trường Đại học Trà Vinh

2. Chương trình Tọa đàm

   - Thời gian: 07h15’ ngày 02/03/2017(Thứ Năm)

   - Địa điểm: Giảng đường 1, khu I trường Đại học Trà Vinh

Số lượng tham dự:

     170 người, Đoàn Trường phân bổ cụ thể như sau:

- Đoàn Cơ sở Cán bộ Giáo viên:                             05 người đăng ký.

- Đoàn khoa Kinh tế, Luật:                                     30 người đăng ký.

- Đoàn khoa Ngoại ngữ:                                         15 người đăng ký.

- Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ:                                15 người đăng ký.

- Đoàn khoa Nông nghiệp – Thủy sản:                            20 người đăng ký.

- Đoàn khoa Ngôn ngữ VHNT Khmer Nam bộ:     15 người đăng ký.

- Đoàn khoa Sư phạm:                                           05 người đăng ký.

- Đoàn khoa Y – Dược:                                          40 người đăng ký.

- Đoàn khoa Hoá học Ứng dụng và Dự bị đại học:          10 người đăng ký.

- Đoàn khoa QTVP – VNH – Thư viện:                 10 người đăng ký.

- Đoàn trường Thực hành Sư phạm:                                 05 người đăng ký.

(Số lượng ĐVTN tham dự đã bao gồm các ĐVTN được xét khen thưởng)

3. Trang phục thực hiện:

      Áo Thanh niên Việt Nam hoặc áo thể dục của Trường.

      V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

      Công tác tổ chức hiến máu tình nguyện: do Hội chữ Thập đỏ thành phố Trà Vinh hỗ trợ và sử dụng nguồn kinh phí của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường (cỏ bảng dự trù riêng).

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chấp hành Đoàn trường:

- Lập kế hoạch tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu để xin ý kiến tổ chức thực hiện.

- Phổ biến kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa thiết thực của hoạt động “Hiến máu tình nguyện”; phát mẫu biểu đăng ký đến các Đoàn cơ sở trực thuộc để đăng ký tham gia.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo về việc bố trí địa điểm phòng học của các lớp vào ngày tổ chức Hiến máu.

- Phối hợp cùng phòng Quản trị - Thiết bị để hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động.

- Phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng để tuyên truyền cho hoạt động hiến máu và đưa hình ảnh, thông tin của hoạt động.

- Phân công Ban Chủ nhiệm Câu lạc hiến máu tình nguyện trường làm thường trực trong công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu.

2. Các Đoàn cơ sở trực thuộc:

- Triển khai đến tất cả đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng tinh thần thông báo.

- Phát động đến tất cả các Chi đoàn, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu.

- Tổng hợp danh sách tham dự chương trình tư vấn và danh sách đăng ký tham gia hiến máu (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức đến hết ngày 28/02/2017(bản đánh máy và gửi file cho Đ/c Phạm Lê Phương Thảo, qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Việc triển khai hoạt động “Hiến máu tình nguyện” là hoạt động hết sức có ý nghĩa. Ban Chấp hành Đoàn trường yêu cầu các Đoàn cơ sở quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.

BAN GIÁM HIỆU

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Tiêu Cẩm Anh

 

  Nơi nhận:

          - Đảng ủy, BGH Trường (B/c);

- Hội Chữ thập đỏ TV (P/h);

                - Tỉnh đoàn Trà Vinh (B/c);

                - Hội LHTN Việt Nam tỉnh TV (P/h);

                - Các Chi bộ;

                - Các Phòng, Khoa, Trung tâm Nhà trường (P/h);

- Các Đoàn cơ sở trực thuộc ĐT (T/h);

- Lưu VP Đoàn - Hội.

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn