In bài này

Vào ngày 8/10/2018, tại Hội trường E31.302 Đoàn Trường Đoàn Đại học Trà Vinh tổ chức thành công buổi Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho hơn 100 sinh viên. Đây là hoạt động khoa học có thiết thực nhằm trao đổi kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Nhà trường. Tại buổi tập huấn Thầy Nguyễn Văn Vũ An – Phó Bí thư Đoàn trường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã hướng dẫn các hoạt động nhằm hun đúc tinh thần cũng như đam mê nghiên cứu khoa học của sinh viên.

80b48898ebac0bf252bd

Kết quả 108 sinh viên đã hoàn thành tốt buổi tập huấn và nhận được giấy chứng nhận về phương pháp Nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 2018.