In bài này

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của học sinh, sinh viên trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên và lập thành tích trong công tác tình nguyện của học sinh, sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Đoàn trường đã phát động thực hiện các Công trình Thanh niên trong toàn thể HSSV của trường. Đặc biệt Công trình “Hội Quán ẩm thực” đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm học 2017 – 2018. 

9cfa26bce78907d75e98

Thông qua Công trình Thanh niên tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, phát huy tinh thần khởi nghiệp. Có ý nghĩa sâu sắc, là công trình thiết thực đầu tiên tại trường của HSSV.

Bên cạnh đó Nhà trường cũng phát động đến các cơ sở Đoàn thực hiện các công trình như: Công trình Đoàn viên, thanh niên khoa Sư phạm tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tiếp bước sinh viên; Khung treo thanh niên và thông tin; Xây dựng cảnh quan khung viên xanh-sạch-đẹp nơi làm việc của giảng viên và học tập của sinh viên tại các đơn vị thuộc Khoa Nông nghiệp-Thủy sản; Phòng Khám Xanh; Tủ sách tri thức; Giữ vững môi trường làm việc và học tập xanh, sạch, đẹp tòa nhà B1; Xây dựng góc học tập tự học cho sinh viên; Thực hiện bổ trí khuôn viên xanh khu tự học khoa KT- CN; Chung tay bảo vệ màu xanh TVU; Trồng cây xanh tạo bóng mát cho khuôn viên Trường THSP. Các công trình đều đã được thực hiện và đi vào hoạt động.

z787046068145 ac0430f5e8d3e30b87da02b3de2a2701