In bài này

40424723 1821230267926914 5227836464728899584 n

Xét chon học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết thông báo học bổng của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam: https://drive.google.com/…/1jOtyyUQrv4a3mRrGrLW560jO2…/view…

Thông báo từ Ban Thư ký Hội sinh viên Trường Đại học Trà Vinh :https://drive.google.com/…/1wAJD2zYSXatMyVQRllJ488iij…/view…