Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

 Vòng 03 của Hội thi trực tuyến "Ánh sáng soi đường" tìm hiểu Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ X sẽ được Ban Tổ chức hội thi thông báo đến các bạn thí sinh trong thời gian tới thông qua địa chỉ Email của các thí sinh.

assd

1 Nguyễn Tiến Viễn Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0982250055
2 Võ Thị Ngọc Trinh Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0939776319
3 Đoàn Thị Thúy Diễm Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0932917469
4 Huỳnh Thị Sa Ren Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0914893171
5 Nguyễn Hải Lưu Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0941860436
6 Trần Nguyễn Quốc Tuấn Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01657497916
7 Huỳnh Hoài Dị PK20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 01696808487
8 Trần Thanh Thảo Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV  
9 Phạm Minh Tuấn Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
10 Nguyễn Thị Yến Như Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
11 Thạch Thị Sô Thia Ni Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
12 Đỗ Trần Thùy Trang Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0973258312
13 Nguyễn Thị Cẩm Như Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
14 Nguyễn Hửu Phúc Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
15 Trần Minh Trường Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
16 Trần Khánh Minh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
17 Bùi Thị Mỹ Duyên Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
18 Lý Thị Trâm Anh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
19 Nguyễn Thị Cẩm Linh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
20 Thạch Thị Sao Ly Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
21 Lê Băng Thành Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01674468109
22 Nguyễn Thị Thảo Hà Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01657497916
23 Võ Đặng Hồng Hiệp Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0965463423
24 Trần Quang Huy Đoàn trường Cao đẳng Y tế TV 01699842366
25 Ý Nhi PK20 Trần Thị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh  
26 Thạch Thị Kim Hiên Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV 01667268391
27 Nguyễn Ngàn Phương Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 01672859622
28 Võ Thị Phương Thúy Huyện đoàn Trà Cú 0939307241
29 Lê Nguyễn Văn Lương Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0941860463
30 Đinh Quốc Thịnh Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01658519789
31 Ngô Thành Đạt Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01674468109
32 lê hạnh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
33 Trần Hồng Phúc Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01695961277
34 phan hoang tuan Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN- CN TV 01688992576
35 Nguyễn Thị Tuyết Loan Đoàn ủy Sở giao thông Vận tải tỉnh TV 0978525878
36 Trần Quang Khánh Đoàn ủy Sở giao thông Vận tải tỉnh TV 0918309505
37 Trần Hồ Điệp Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
38 Nguyễn Hoàng Khang Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
39 Huỳnh Thị Hồng Nhung Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
40 Phan Thị Cẩm Nhung Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
41 nguyễn Thị Thảo Ngọc Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0925924811
42 Lê Hoàng Bá Phong Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
43 tran nguyen tuyen Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác xã VN- CN TV 01215424868
44 Bành Thị Bích Ngọc Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0968032641
45 Tô Chí Thiện Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0977686135
46 Lâm Văn Yến Thanh Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0978916300
47 Châu Quốc Toàn Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0978774810
48 Ngô Tố Phương Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0939197879
49 Trịnh Minh Quang Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01225721588
50 Trần Thị Mỹ Hằng Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01684070634
51 văn huỳnh Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0973631617
52 Lưu Toàn Trung Đoàn trường Cao đẳng Y tế TV 01675878686
53 Phạm Thanh Chuẩn Đoàn ủy Sở giao thông Vận tải tỉnh TV 0919850999
54 Thạch Thị Quất Thi Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV 01656153988
55 Lê Trung Nguyễn pk 20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh  
56 Võ Hoài Linh pk 20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 0968324414
57 Thạch Sâm Bátte Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV  
58 phùng thị tuyết loan Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV  
59 Kim Thị Mỹ Hoa Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV 0966963977
60 Thạch Hải Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
61 Tăng Quốc Huy Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
62 Trần Văn Đại Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01657497916
63 Phạm Tiết Quang Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
64 Trần Minh Kha Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0941860463
65 Đỗ Cẩm Huyền Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
66 Thạch Thị Sí Mụi Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
67 Nguyễn Trí Giác Đoàn ủy Sở giao thông Vận tải tỉnh TV 0939466262
68 Thiều Đình Vinh Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0978016900
69 Thạch Thị Sa Rây Sách Thia Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0907245677
70 Nguyễn Thị Hạnh Đoàn ủy Sở Nông nghiệp &PTNT Trà Vinh 0933580681
71 Huỳnh MinhLuân_ĐoànPK20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 0968334443
72 Trần Thị Ngọc Hân Chi đoàn Liên minh Hợp tác xã 0973331827
73 Đặng Thị Huỳnh Như Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01215469523
74 Nguyễn Anh Huy Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0969307086
75 Ngô Đình Khải Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01679833318
76 kiều linh Đoàn trường Đại học Trà Vinh 0941860436
77 Nguyễn Phước Lộc Đoàn trường Cao đẳng Y tế TV 0967724724
78 Lâm Trường Ân Đoàn ủy Sở Nông nghiệp &PTNT Trà Vinh 0945648339
79 Phạm Thị Yến Nhi Đoàn trường Cao đẳng Y tế TV 0988810106
80 Nguyễn Lê Bảo Ngọc Pk-20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 01658975227
81 Uông Văn Phát Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01674468109
82 Mai Lý Hồng Phúc pk20 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 01667479503
83 Nguyễn Triều Huyện đoàn Tiểu Cần 01674273746
84 Nguyễn Văn Tý Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
85 Huỳnh Thị Kim Ngọc Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
86 Nguyễn Duy Khánh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
87 Nguyễn Ngọc Lan Anh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
88 Thạch Hoàng Nam Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
89 Uông Sĩ Khang Đoàn trường Đại học Trà Vinh 01863792805
90 Phạm Thùy Linh Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
91 Hồng Thị Trà My Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
92 Lê Hòa Bình Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV 0989123800
93 Phạm Trường Sang Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV  
94 Phạm Quốc Bảo Đoàn trường Đại học Trà Vinh  
95 Trần Thị Ngọc Dung Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh TV  
96 TRẦN THỊ THANH VÂN -PC46 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 0906205960

Nguồn: Tỉnh Đoàn Trà Vinh

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn