Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

(TVU) – Ngày 27.8, tại Trung tâm Hội nghị Trà Vinh, Đảng bộ Đại học Trà Vinh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kết quả có 914 đảng viên và viên chức tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Bình Trọng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh triển khai ba chuyên đề chính: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Dong chi Tran Binh Trong quan tri nghi quyet

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Văn Mười Một, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường khẳng định “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.”

Đồng chí nêu rõ học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ đề nghị các đảng viên tập trung trí tuệ, tư duy, nghe báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông đề nghị các đồng chí, viên chức của Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận về Chương trình hành động của Nhà trường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

hoc tap nghi quyet dai hoi dai bieu toan quoc XII

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu viết thu hoạch cá nhân. Thường trực Đảng ủy, Phòng Thanh Tra Pháp chế  sinh hoat những Nội quy, Quy chế có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và sinh viên học sinh, lấy ý kiến đóng góp chương trình hành động của Trường.

Nguồn: TVU.EDU.VN

 

 

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn