Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Nhằm giúp đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Trà Vinh thấy rõ những thành tựu đạt được trong năm 2019 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tạo đồng thuận cao với những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

TVU, chiều ngày 10/6/2020 tại hội trường E21.206 – Khu I, trường Đại học Trà Vinh, Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhật Thanh - Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Văn Thơ – Phó Bí thư Đoàn trường, CT Hội Sinh viên trườngcùng các đồng chí là Bí thư và Phó bí thư các đoàn cơ sở trực thuộc cùng với trên 250 đại diện cho các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở về dự và tuyên truyền cho hội nghị.

edc6b762cf75322b6b64

                                   Quang cảnh hội nghị triển khai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhật Thanh nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học tập và triển khai, tuyên truyền Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng là nhiệm vụ then chốt để mọi đoàn viên nắm rõ để cùng phối hợp thực hiện tốt nhất, góp phần giúp tỉnh nhà, các cấp ủy Đảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, các đơn vị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Trường nỗ lực hành động, quyết tâm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phương châm hành động của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bức phá, về đích nông thôn mới vào trước năm 2025”; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả trong tổ chức Đoàn; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với mục đích đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật cho thanh thiếu nhi; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chương trình hành động của đoàn. Bên cạnh đó BTV Đoàn trường cũng chỉ đạo các Đoàn cơ sở thực hiện và triển khai tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn, lồng ghép vào sinh hoạt lệ Chi đoàn đảm bảo triển khai đến 100% ĐVTN tại đơn vị.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết sẽ triển khai theo từng nội dung cụ thể, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, những chương trình, kế hoạch, đề án của Đoàn đã đề ra, bám sát nội dung chương trình công tác Đoàn năm học 2019 - 2020. Từ đó các đơn vị cụ thể hóa nội dung để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thơ đề nghị các đoàn cơ sở “Căn cứ vào nội dung hội nghị, các đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai rộng khắp các chi đoàn về học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, lồng ghép vào sinh hoạt lệ chi đoàn và báo cáo lại BTV Đoàn trường nắm. Đảm bảo 100% các chi đoàn và 100% đoàn viên, thanh niên chi đoàn tham gia học tập.

                                                      Tin, ảnh: Phương Thảo

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn