Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong Nhà trường cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, sáng ngày 17/5/2020 tại Giảng đường 4, Khu IV – Trường Đại học Trà Vinh. Đoàn Trường Đại Trà Vinh đã tổ chức lớp phát triển đoàn viên mới dành cho 123 sinh viên, thanh niên ưu tú đang học tập và sinh hoạt tại trường. Trong buổi học, Đ/c Nguyễn Văn Thơ – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường đã giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, tuổi trẻ Nhà trường đã cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của Đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, các bạn sinh viên cũng ý thức được tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng của Quốc gia.

0df129f9cda630f869b7

Quan cảnh lớp học

Thông qua hoạt động đã góp phần giúp các bạn hình dung chặng đường hoạt động của Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên học sinh Nhà trường, từ đó xác định rõ để đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bạn phải đáp ứng điều kiện gì, phải cố gắng phấn đấu ra sao để xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú, là hạt nhân của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thơ chia sẻ :”Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Đoàn khoa chú trọng, quan tâm. Qua đó phát triển đucợ đội ngủ Đoàn viên xuất sắc, thể hiện được tính xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của cộng đồng”.

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn