Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Sáng 12/3/2020 tại Workshop 2 – Khu 1 trường Đại học Trà Vinh, Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, giai đoạn 2018 – 2022. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh lần thứ V và đóng góp báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tham dự có Đồng chí: Nguyễn Nhật Thanh - Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Văn Vũ An - Phó BT TT Đoàn trường và đồng chí Nguyễn văn Thơ - P. Bí thư, Chủ tịch HSV Trường cùng hơn 40 ĐVTN là cán bộ đoàn tham dự.

Định hướng cho Đoàn viên Thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhật Thanh - Bí thư Đoàn trường đã thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Trà Vinh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025. Và định hướng ĐVTN đi sâu đóng góp phần báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm kỳ tới. Đây cũng là nội dung thể hiện khát vọng, tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết trong việc xây dựng các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới trên các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh việc lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên là công việc hết sức quan trọng trong việc hình thành báo cáo chính trị, vì Đoàn Thanh niên là đơn vị được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường.

0109f02f0f25f47bad34

       Quan cảnh hội nghị đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường 

* Một số ý kiến đóng góp về văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V

         Ý kiến nội dung 1.4. Chỉ đạo Đoàn trường phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh, Thành đoàn thành phố Trà Vinh tổ chức các Hội thi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy năm 2019, Hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường năm 2019. Phát động sinh viên tham gia Hội thi Olympic,Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 tất cả chữ “năm 2019 đổi lại thành hằng năm vì các hoạt động này là các hoạt động thường niên, năm nào cũng phải thực hiện.

           Ý kiến thêm vào tên hoạt động cụ thể ở nội dung số 4. – Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hộiĐoàn Thanh niên: Được sự quan tâm của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh. Thực hiện và chỉ đạo các đoàn cơ sở việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Đoàn viên thanh niên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và các chính sách pháp luật nhà nước. Kết quả đánh giá, hàng năm đạt vững mạnh trở lên.

ðPhần này bỏ đi tại vì nội dung chung, ko cần chi tiết

Ý kiến việc các đoàn thể tham gia xây dựng đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Kết quả phân loại các tổ chức đoàn thể hàng năm. Phần Đoàn Thanh niên nên thêm vào các hoạt động như Xây dựng hình mẫu Thanh niên trong thời kỳ mới, thăm các địa chỉ đỏ, tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Ý kiến phần 2.2 nên duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế với các Viện, Trường trong và ngoài nước về lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phấn đấu tăng 1,2 lần so với nhiệm kỳ trước. Đề xuất lấy chỉ tiêu tăng trưởng tính bằng phần trăm (%) hoặc ghi số liệu cụ thể.

Ý kiến mục 2.5 nên tăng 99% lên 100%

Ý kiến đề xuất nội dung chỉ tiêu 2.8 từ “đối với” đổi thành ít nhất.

Ý kiến đề xuất: Mục 1 thay thế câu chữ công tác tuyển sinh:....thực hiện với nhiều hình thức và đa dạng đổi thành thực hiện đa dạng, đổi mới cả về nội dung và hình thức thay thế chữ thực chất trong nội dung “Triển khai thực chất chương trình rèn luyện đoàn viên” trang 34 thành sâu rộng. Nội dung bị lặp lại như: 20 thành viên là các Chi hội Trưởng các Chi hội Sinh viên, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ và đại điện các Đoàn Khoa.

Câu Một bộ phận cán bộ đoàn mới được thay thế chưa có kinh nghiệm thực tiễn, kiêm nhiệm công tác nên chất lượng tổ chức một số hoạt động trọng tâm từng lúc, từng nơi chưa cao ý này chưa hợp lý lắm vì khi quy hoạch nhân sự cán bộ đoàn phải lựa chọn yếu tố đầu tiên phải là người có kinh nghiệm hoặc có thành tích nổi bật nên đề nghị điều chỉnh câu từ phù hợp. Bên cạnh đó do chương trình đào tạo tín chỉ nên công tác huy động, tập hợp quần chúng gây khó khăn vì vướng lịch học.

Trong chỉ tiêu: tỷ lệ các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% nên thay dấu hai chấm thành dấu phẩy cho rõ nghĩa.

Tại hội nghị các đồng chí tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào góp báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ An trình bày các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 và gợi ý một số nội dung đóng góp.

* Một số ý kiến đóng góp về báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Một là, bổ sung vào mục 1.2. Nhiệm vụ (trang 23):

+ Phát huy vai trò của các ban tham mưu; tăng cường công tác phối hợp tham mưu giữa các ban tham mưu của Đảng ủy Khối nhằm giúp Đảng ủy thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường đi công tác ở cơ sở, để kịp thời nắm tình hình của cơ sở, từ đó có sự chỉ đạo sát và kịp thời góp phần giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là,Để thực hiện thành công chỉ tiêu:“Trong nhiệm kỳ phát triển 1.000 đảng viên, vận động thành lập mới từ 01 đến 02 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện”, đề xuất xem xét bổ sung hiệu chỉnh, bổ sung một số nội dung giải pháp thực hiện, mục 5.Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và đảng viên (trang 24):

Đề xuất xem xét bổ sung nội dung:Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên, công nhân lao động để họ nhận thấy vào Đảng là nhu cầu tự thân, phù hợp với mong muốn phát triển của mình và của chính doanh nghiệp.

Đề xuất xem xét bổ sung nội dung:Tham mưu, đề xuất Đảng ủy cấp trên xem xét đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Từng bước để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức đảng không cản trở, mà trái lại cùng với họ thúc đẩy sản xuất, cùng hướng tới sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ba là, mục 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh:

Đề xuất xem xét bổ sung nội dung (trang 24): Lãnh đạo các tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bảo đảm đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sau nội dung: Lãnh đạo cấp ủy các chi bộ, đảng bộ kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và của cấp mình cơ bản đầy đủ, đạt yêu cầu”.

Đề xuất xem xét chuyển nội dung (trang 26)Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn minh, môi trường xanh - sạch - đẹp; tăng cường thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ và phong trào thi đua“Dân vận khéo”, công tác khuyến học khuyến tài tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóađến mục 4.1. Lãnh đạo việc thực hiện công tác dân vận; Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” (trang 28) cho phù hợp về mặt cấu trúc.

Bốn làmục 2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng (cuối trang 26):

Đề xuất xem xét hiệu chỉnh, bổ sung nội dung: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao độngTuyên truyền, phổ biến những sự kiện nổi bật, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Khóa VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa XIII thànhNâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tếTuyên truyền, phổ biến những sự kiện nổi bật, các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Khóa VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa XIII”.

Năm làsố lượng báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp hiện tại có 05 đồng chí (chiếm 0,08% so với tổng sổ đảng viên của toàn Đảng bộ Khối là 6.021 đồng chí)và 02 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh.

Đề xuất xem xét bổ sung nội dung: Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đảm bảo đủ số lượng (cần chú trọng có đội ngũ kế thừa), không ngừng nâng cao về chất lượng nhằm góp phần giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng ủy Khối không ngừng phát triển. Song song đó, trước xu thế phát triển và hội nhập; Cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, …Và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khôn lường, cần nghiên cứu áp dụng triển khai học tập Nghị quyết, học tập chuyên đề,…tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính đặt tại Đảng ủy Khối (hoặc đặt tại Đảng bộ trực thuộc có đủ điều kiện trang thiết bị).

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất và đánh giá cao các nội dung cơ bản dự thảo văn kiện của Đảng bộ trường và báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Các đại biểu đã tập trung vào việc thảo luận, đóng góp các ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; công tác chính trị, tư tưởng, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới…Qua đó đã đóng góp được 30 ý kiến đóng góp, đề xuất chủ yếu góp phần nâng cao hoạt động, công Tác Đoàn – Hội và bảo vệ quyền lợi của Đoàn viên Thanh niên từ các đơn vị như Đoàn khoa Y – Dược, Đoàn khoa Nông nghiệp thủy sản, Kỹ thuật – Công nghệ, Sư phạm, Kinh tế - Luật ..v.v đến Đảng bộ nhà trường.

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn