Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

Sáng ngày 12/3/2020 tại Workshop 2 – Khu I trường Đại học Trà Vinh, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn về“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có Đồng chí Nguyễn Nhật Thanh – UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Trà Vinh.

39847dfa1af0e1aeb8e1

Quan cảnh hội nghị

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, giúp cho cán bộ đoàn viên, thanh niên nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2020, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc làm theo của tổ chức Đoàn, của mổi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, trước hết là người đứng đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đây được coi là khâu then chốt trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Qua đó cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

.f08e044fbd45461b1f54

Tại đây đồng chí Nguyễn Nhật Thanh – UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Trà Vinh cũng đã cho các cấp cá bộ Đoàn thảo luận một số vấn đề trọng tâm, chỉ ra các khó khăn, thách thức mà Đoàn viên Thanh niên nhà trường đang gặp phải, từ đó định hướng đúng đắn tư tưởng và công tác bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cách mạng trong thời kỳ mới.

Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn