Facebook Đoàn - Hội

facebook

Văn Bản Triển Khai

Sinh viên 5 tốt

sv 5 tot

Y TUONG SANG TAO

ĐH Đảng toàn quốc lần XII

banner2

* Mục đích.
- Phát huy tinh thần xung kích của sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, nhân ái, tương trợ và chủ động góp sức trẻ tham gia giải quyết các vấn đề đang được nhà trường và xã hội quan tâm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân và cộng đồng;
- Rèn luyện và nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động thực tiễn; hình thành các kỹ năng sống, trau dồi bản lĩnh tổ chức công việc cho sinh viên trước khi ra trường.

* Yêu cầu.
- Để quy đổi số lượng kỹ năng tự chọn trong học phần kỹ năng mềm sinh viên phải tích lũy số ngày CTXH tối thiểu/khóa đào tạo theo quy định như sau: ít nhất 30 ngày CTXH đối với sinh viên chính quy đang theo học tại trường.
- Việc tích lũy ngày CTXH của sinh viên được thực hiện trong suốt khóa học (04 năm học đầu tiên đối với sinh viên có thời gian đào tạo toàn khóa >04 năm học); Sinh viên tự quyết định thời gian hoàn tất việc tích lũy số ngày CTXH. Nhà trường khuyến khích sinh viên nên hoàn thành số ngày CTXH trước năm học cuối khóa.
- CTXH được quy đổi thành một trong những kỹ năng tự chọn trong học phần kỹ năng mềm. Tùy vào số lượng ngày tham gia CTXH sinh viên sẽ được xét miễn học số lượng kỹ năng tự chọn.
- Trường hợp vì lý do sức khỏe, sinh viên không đủ sức khỏe hoặc không thể tham gia các hoạt động CTXH, sinh viên phải làm đơn xin miễn giảm và kèm xác nhận về tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế (từ cấp huyện trở lên) để Nhà trường xem xét việc miễn, giảm tham gia hoạt động CTXH, tuy nhiên sinh viên vẫn tham gia khóa học kỹ năng mềm như theo chương trình đào tạo.

* Các văn bản và biểu mẫu


- Tải về: Hướng dẫn quy trình chứng nhận công tác xã hội


- Tải về: Quy định chứng nhận công tác xã hội


- Tải về: Mẫu giấy xác nhận công tác xã hội (Sinh viên)


- Tải về: Đơn xác nhận ngày công tác xã hội (Dành cho Khoa)


Đoàn Thanh niên

huyhieu

Hội Sinh viên

hsv

Tuổi trẻ Trà Vinh

TINH DOAN

Hoạt động triển khai

bannner tuyen sinh 2020 banner2

Untitled 3

14473 Converted

LIEN HE

tranh co dong le thai hung

banner 100 cau hoi Bien dao

Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHTV
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3855246 (127)
Mọi chi tiết về nội dung website xin liên hệ: doanthanhnien@tvu.edu.vn